O nas

Jesteśmy firmą specjalizującą się w geodezyjnej obsłudze inwestycji. Cechuje nas ogromna wszechstronność — pracujemy zarówno przy obsłudze budownictwa kubaturowego, drogowego, kolejowego, jak również doskonale znamy się na geodezyjnej obsłudze budowy obiektów mostowych.

Nasze bogate doświadczenie zdobyte podczas pracy na największych inwestycjach budowlanych w całym kraju to niezaprzeczalny atut dla klientów oczekujących wysokiej jakości usług.

Geodeta Mariusz Caban

Technologie

Praca na największych inwestycjach budowlanych w Polsce nauczyła Nas dbałości o szczegóły. W GEO-BIM pracujemy na instrumentach geodezyjnych o wysokiej dokładności aby naszym klientom zagwarantować najwyższy poziom usług. Poza typowym sprzętem geodezyjnym GEO-BIM stosuje najnowocześniejsze technologie takie jak tworzenie modeli BIM, koordynacje międzybranżowe, modelowanie 3D, skaning laserowy, fotogrametrię niskiego pułapu itp. Wszystko po to aby sprostać każdemu wyzwaniu.

Geodeta

Geodezja

Specjalizujemy się w geodezyjnej obsłudze inwestycji kubaturowych, drogowych i mostowych ale wykonujemy też mapy do celów projektowych, inwentaryzacje powykonawcze budynków i przyłączy. Wykonujemy również pomiary specjalne takie jak monitoring obiektów budowlanych, pomiary dla kolei, zakładów przemysłowych oraz dla branży energetycznej. Jesteśmy bardzo dobrzy w tym co robimy i nie boimy się wyzwań.

Zakres usług

Geodezyjna obsługa budownictwa kubaturowego

Geodezyjna obsługa budownictwa drogowego

Geodezyjna obsługa budownictwa kolejowego

Geodezyjna obsługa budownictwa mostowego

Tyczenie budynków, budowli oraz sieci uzbrojenia terenu

Sporządzanie map do celów projektowych

Inwentaryzacje powykonawcze

Pomiar powierzchni lokali

Pomiar i obliczanie objętości mas ziemnych

Geodeta projekt

BIM

BIM jest nowoczesną technologią w budownictwie, potrafiącą przynieść duże korzyści firmom ją stosującym. Aby tak się stało należy mieć poprawnie wykonany model BIM. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest wykonanie precyzyjnego kosztorysu, koordynacji międzybranżowej czy symulacji procesu budowy. Bardzo istotnym czynnikiem ograniczającym „niespodzianki” podczas realizacji inwestycji jest model BIM stanu istniejącego — czyli mapa do celów projektowych wykonana w technologii BIM.

Obsługa geodeta

Zakres usług

Tworzenie modeli BIM na podstawie dokumentacji 2D

Tworzenie modeli BIM na podstawie chmury punktów

Tworzenie modelu BIM realizowanej inwestycji

Tworzenie modeli BIM stanu istniejącego

Koordynacja międzybranżowa

Wykrywanie błędów w dokumentacji projektowej