Geo-Bim – Realizacje

Doświadczenie zdobywaliśmy podczas:

Geodezyjnej obsługi budowy Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy

Geodezyjnej obsługi budowy ulicy Jana Pawła II w Rzeszowie

Geodezyjnej obsługi budowy ulicy Wieniawskiego w Rzeszowie

Geodezyjnej obsługi budowy mostu nad rz. Wisłoka w Dębicy

Geodezyjnej obsługi budowy Południowej Obwodnicy Warszawy S2

Budowy szpitalnego oddziału ratunkowego szpitala dziecięcego w Warszawie

geo-bim 0003
geo-bim 0008

Monitoringu osiadań pali testowych na wieżowcu Warsaw Spire

Budowie linii tramwajowej w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Warszawie

Geodezyjnej obsługi budowy obiektów mostowych dla węzła drogowego Modlińska w ciągu drogi ekspresowej S8 w Warszawie

Geodezyjnej obsługi budowy osiedla mieszkaniowego „Nova Atmosfera” w Warszawie